uw vragen bij curpal


Wat is curpal?

Curpal is een manchet voor de verwijding van de carpale tunnel, bestaande uit een medisch toegelaten kunststof (steriliseerbaar) met een goede oppervlakteafwerking. Curpal is geen therapeutisch apparaat, het apparaat biedt een symptomatische behandeling.
Hoe werkt curpal?

In tegenstelling tot een door de arts voorgeschreven brace, waarbij de hand 's nachts moet gestabiliseerd worden en zo volledig conservatief werkt, wordt door curpal de carpale tunnel door het strekken van de hand en de druk op de handrug actief ontlast.
Is curpal een alternatief voor operatie?

De klassieke indicatie bij het carpaletunnelsyndroom is de operatie. Een behandeling met curpal kan een operatie overbodig maken.
Heeft de behandeling met curpal nevenwerkingen?

De behandeling heeft geen nevenwerkingen.
Aanvaardt het ziekenfonds de kosten van curpal?

Curpal beschikt wel over een medische toelating, maar is tot nu toe niet als een hulpmiddel in de catalogus voor terugbetaalbare producten opgelijst. Daarom worden de aanschafkosten van het apparaat niet routinematig door het ziekenfonds overgenomen. In ieder geval raden wij u aan uw eigen ziekenfonds te bevragen. 
Hoelang en hoe regelmatig moet men curpal toepassen?

Curpal moet eerst 6 tot 8 weken dagelijks ongeveer 3-5 keer toegepast worden. Meestal verminderen de klachten duidelijk reeds zeer vlug, binnen de eerste 3 weken, zodat de behandeling dan ingekort kan worden. Na ongeveer 8 weken is de behandeling met curpal ofwel preventief ofwel slechts na opnieuw ontstane pijnsymptomen aangewezen. De inspanning bij de toepassing van curpal is gering, toepassingen van 3 minuten per beurt volstaan.
Kunnen de symptomen weerkeren en kan ik dan curpal opnieuw gebruiken?

Curpal is een handmanchet voor de behandeling van het carpaletunnelsyndroom. Bij de toepassing verdwijnen gewoonlijk de symptomen zoals tintelen, inslapen van de hand of krampachtige toestanden. Bij het optreden van dergelijke klachten is curpal steeds aanbevolen. Mochten de symptomen weer optreden, dan kan u curpal steeds opnieuw toepassen.
Hoe herken ik of curpal werkt?

Bij de toepassing van curpal verminderen de klachten na ongeveer 6 tot 8 weken merkbaar. Een verslechtering van de toestand door de toepassing van curpal is uitgesloten. Toch raden wij u in geval van twijfel een medische begeleiding door een orthopedist / neuroloog van uw keuze aan. Wij zijn u graag ter hulp bij de keuze van een overeenkomstige arts.
Met welk succes kan ik bij de behandeling met curpal rekenen?

Patiënten, die lichte symptomen vertonen, voelen reeds na enkele dagen een duidelijke verbetering van hun klachten. Bij patiënten met zwaardere klachten kan het tot acht weken duren tot zich een effect van de behandeling doorzet.
Bestaan er studies die de werkzaamheid van curpal aantonen?

Tot nu is er een retrospectieve bevraging met ongeveer 1300 patiënten uitgevoerd met doorwegend positieve resultaten. Eerste vergelijkingsmetingen van de zenuwgeleiding voor en na de operatie en respectievelijk voor en na de behandeling met curpal tonen aan dat met curpal minstens dezelfde resultaten behaald worden dan met een operatie. 
Wat moet ik doen, als curpal geen behandelingssucces vertoont?

Curpal is een veel belovende vervollediging van de conservatieve therapeutische mogelijkheden en een volledig nieuwe wijze van behandelingsaanpak. Mocht de behandeling toch niet succesvol zijn, dan blijft de mogelijkheid van de operatie. Het is belangrijk dat men de operatieve behandeling niet eindeloos uitstelt. Want de operatieve behandeling van het carpaletunnelsyndroom moet tijdig gebeuren. Dat betekent niet dat in een vroeg stadium moet geopereerd worden. Maar een over lange tijd bestaande druk op de nervus medianus kan tot blijvende schade aan deze zenuw leiden. Hierbij kan ook een al te lang uitstellen van een noodzakelijke operatie van het carpaletunnelsyndroom tot een slecht herstel van de zenuwfunctie leiden, ook als de operatie deskundig uitgevoerd werd.
Waarom kan het succes bij de toepassing uitblijven?

Geen enkele therapie bij het carpaletunnelsyndroom heet een 100 % successcore. Dit geldt zowel voor de operatieve therapie als voor een behandeling met curpal. Een mogelijke oorzaak kan de verkeerde toepassing van curpal zijn, een andere, dat het carpaletunnelsyndroom reeds te ver is voortgeschreden. Daarom moet de toepassing van curpal steeds in afstemming met de behandelende arts gebeuren.
Tot welke arts kan ik me wenden?

Slechts weinige orthopedisten kennen curpal, een aanbeveling van een deskundige orthopedist kan u bij ons met plezier aanvragen. Schrijf ons daarvoor een e-mail. Graag stellen wij ons persoonlijk met uw behandelende arts in verbinding en stellen hem in een persoonlijk gesprek curpal voor.


empty