Nieuw: carpaletunnelsyndroom behandelen zonder operatie

23.05.2016

Carpaletunnelsyndroom symptomen

Zowat elke tiende Duitser kent de klachten van het carpaletunnelsyndroom. Vrouwen zijn driemaal meer getroffen dan mannen. Meestal treden de problemen tussen 40 en 70 jaar op, in het begin vooral ’s nachts. Men wordt wakker omdat het van de hand tot de bovenarm pijn doet of omdat de hand ingeslapen is. Na schudden verdwijnen de pijn en het tintelen.

Bij de meeste carpaletunnelsyndromen kan geen oorzaak worden aangewezen. Men spreekt van een idiopathisch (ídios, in Grieks ‘merkwaardig’, páthos; betekent ‘lijden’) carpaletunnelsyndroom. Deze vorm treedt meestal bij vrouwen in de menopauzetijd op en wordt geweten aan waterophopingen en weefselzwellingen in het carpale kanaal. Sommige mensen zijn gepredestineerd voor het carpaletunnelsyndroom, omdat ze van geboorte af een smalle carpale tunnel hebben. Als je bij het werk voortdurend dezelfde beweging met de hand maakt, de pols sterk belast of bij het slapen afknikt, dan ontwikkelt zich daaruit een carpaletunnelsyndroom.

Meestal treden deze klachten bij belasting of ’s nachts op. In het bijzonder merkt men deze bij een afgeknikte houding van de hand, bijvoorbeeld bij het vasthouden van een telefoonhoorn of het stuur van de wagen. Dat verklaart de nachtelijke klachten. Want veel mensen draaien onbewust lichtjes de hand bij het slapen. In een verder stadium van het carpaletunnelsyndroom wordt de paresthesie erger, treedt steeds op en de pijnen stralen tot in de arm uit. In een ver gevorderd stadium worden de vingers gevoelloos en atrofiëren de duimspieren, dat betekent ze verdwijnen.

Carpaletunnelsyndroom behandeling

Bij lichte of middelmatige klachten, die komen en gaan, beveelt de arts meestal het dragen van een polsbrace aan of raadt aan bepaalde belastingen te vermijden. De conventionele polsbrace wordt ‘s nachts gedragen, want ‘s nachts zijn de klachten meestal het ergst, omdat de hand in de slap afknikt. De brace verhindert dit afknikken. In vergelijking met een cortisonebehandeling of een operatie heeft een polsbrace weinig nevenwerkingen. Dat is het voordeel van deze conventionele behandeling.

Het nadeel: het dragen van een brace kan wel verlichting brengen, evenwel is deze verlichting meestal slechts tijdelijk. Bij de meeste mensen treden de klachten na een tijdje terug op. En terwijl men enkel het nachtelijk afknikken van de hand vermijdt en het carpale kanaal zelf niet verwijd werd, heeft men waardevolle tijd verloren. Hierbij komt nog dat slechts weinig mensen een polsbrace goed kunnen verdragen. De meesten voelen zich gestoord in de slaap. Evenwel mag men de brace in geen geval overdag dragen, want dan bestaat het gevaar dat de pols door de behandeling ‘stijf wordt’. De normale functie van een gewricht is nu eenmaal de beweging!

Carpaletunnelsyndroom zonder operatie behandelen

Efficiënter dan de polsbrace, die alleen het afknikken van de hand verhindert is curpal . Curpal houdt de hand niet stil, maar maakt de carpale tunnel wijder op een actieve manier. In een kunststof manchet bevindt zich een luchtkussen, dat met een handpomp opgepompt wordt. Het kussen veroorzaakt druk op handrug, de hand wordt gestrekt en verwijdt de carpale tunnel. Door de toepassing van dit eenvoudig mechanisch principe ontlast curpal de carpale tunnel.

Enkele minuten per dag volstaan om de symptomen vlug te verminderen. Patiënten met lichte symptomen, merken na enkele dagen een duidelijke verbetering van hun klachten. Bij patiënten met zwaardere klachten duurt het zes weken tot er een effect van de behandeling optreedt. Curpal biedt voor het eerst een alternatief voor een operatie.

empty