colofon

Verantwoordelijk voor de inhoud:
curmed GmbH & Co KG
Max-Planck-Straße 49
78052 Villingen-Schwenningen
Telefoon: 07721 9506-35

Ry4pISgHJDI1KiIjaS4pISg@nospam
Persoonlijk aansprakelijke vennoot
Bayer GmbH & Co KG
Zaakvoerders: Wolfgang Breinlinger, Uwe Heiter

Registergerecht: Amtsgericht Freiburg i. Br.
Registernummer: HRA 704542 HRB 601187
Afwijzing van aansprakelijkheid
De auteur staat niet garant wat betreft inhoudelijke juistheid, preciesheid, actualiteit, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie.

Wij zijn als dienstverlener niet verplicht, doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of naar de omstandigheden te peilen die op een strafbare activiteit wijzen. Verplichtingen om informatie te verwijderen of een verbod op gebruik ervan volgens de algemene wetgeving blijven hiervan verschoond. Een desbetreffende aansprakelijkheid is echter dan pas mogelijk vanaf het tijdstip van kennis van een concrete wettelijke overtreding. Bij de bekendmaking van respectievelijke wetsovertredingen zullen wij deze inhouden direct verwijderen.

Aansprakelijkstellingen tegen de auteur wegens schade van materiële of immateriële aard, die uit de toegankelijkheid of het gebruik respectievelijk niet gebruik van openbaar gemaakte informatie, door misbruik van de verbinding of door technische storingen ontstaan zijn, worden uitgesloten.

Alle aanbiedingen zijn niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van bladzijden of het gehele aanbod zonder aparte aankondiging te wijzigen, te vervolledigen, te verwijderen of het openbaar maken tijdelijk of voorgoed uit te stellen. 
Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat verwijzingen en links naar externe websites van derden, op wiens inhouden wij geen invloed hebben en die buiten onze verantwoordelijkheid vallen. Daarom kunnen wij voor deze inhouden van derden ook niet garant staan en wij wijzen elke verantwoordelijkheid voor deze websites af. De toegang en het gebruik van zulke websites gebeuren op eigen risico van de gebruiker (m/v). Voor de inhouden van de gelinkte sites is steeds de betreffende aanbieder of webmaster verantwoordelijk. De gelinkte sites werden op het tijdstip van het linken op mogelijke wettelijke overtredingen getoetst. Onwettige inhouden waren op het moment van het linken niet herkenbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte sites is echter zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding niet redelijk. Bij het bekend worden van wetsovertredingen zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.
Auteursrechten

De auteurs- en alle andere rechten op inhouden, afbeeldingen, foto’s of andere bestanden op de website behoren uitsluitend toe aan curmed GmbH & Co KG of de speciaal vernoemde wettelijke eigenaars. De vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van commercialisatie buiten de grenzen van het auteursrecht, vereist de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur respectievelijk opmaker.

Downloads en kopies van deze site zijn alleen voor privaat en niet commercieel gebruik toegelaten. In zoverre de inhouden op deze site niet door exploitanten opgesteld werden, worden de auteursrechten gerespecteerd. In het bijzonder worden inhouden van derden als dusdanig gekenmerkt. Mocht u evenwel op een overtreding van het auteursrecht stoten, gelieve ons daarop te wijzen. Bij het bekend worden van wetsovertredingen zullen wij dergelijke inhouden onmiddellijk verwijderen.
Privacy

Het gebruik van onze website is normaal gezien zonder opgave van persoonlijke gegevens mogelijk. In zoverre op onze pagina’s persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) verzameld worden, gebeurt dit, in zover mogelijk, steeds op vrijwillige basis. Persoonlijke gegevens worden streng vertrouwelijk behandeld en noch aan derden verkocht, noch doorgegeven.

Wij wijzen erop, dat de gegevensoverdracht in internet (bv. bij communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan aangeven. Een lekvrije gegevensbescherming bij de toegang door derden is niet mogelijk.

Het gebruik van openbaar gemaakte contactgegevens, in het kader van de colofonverplichting, door derden voor niet uitdrukkelijk gevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij uitdrukkelijk verboden. De webmaster behouden zich uitdrukkelijk het recht voor tot wettelijke stappen in geval van ongewenste toezending van reclameboodschappen en spammails.

Bij de toegang tot onze websites kunnen volgende gegevens in logfiles worden opgeslagen: IP-adres, datum, uur, browservraag en algemene overgedragen informatie bij het gebruikerssysteem respectievelijk browser. Deze gebruiksgegevens vormen de basis voor statistische, anonieme evaluaties, zodat trends herkenbaar zijn, aan de hand waarvan wij ons aanbod overeenkomstig kunnen verbeteren.

Bronnen

  • Colofongenerator van www.e-recht24.de
  • Disclaimer van eRecht24, het portaal voor internetrecht van jurist Sören Siebert, Duitsland
  • Colofongenerator www.bag.ch/impressum-generator van de firma Brunner AG, Druck und Medien, Kriens, Schweiz; Die Brunner AG, Druck und Medien, in Kriens is niet aansprakelijk


empty