carpaletunnelsyndroom symptomen


De meeste getroffenen nemen de symptomen van een beginnende carpaletunnelsyndroom te weinig ernstig: wat kan daar slecht aan zijn, als de handen ‘s nachts inslapen?


Hoe langer de zenuw gekneld zit aan het polsgewricht, des te rapper kan het tot een blijvende zenuwbeschadiging komen. Dikwijls begint het carpaletunnelsyndroom met waarnemingsstoornissen in de duimen, wijs- en middelvinger, omdat deze door de nervus medianus bediend worden. De vingers voelen gevoelloos aan, tintelen alsof ze ‘ingeslapen’ zijn en doen pijn.

Meestal treden deze klachten bij belasting op, meestal echter gedurende de nacht. In het bijzonder bij een schuine positie van de handen laten zij zich merken, zoals bijvoorbeeld bij het vasthouden van de telefoonhoorn of het stuur in de wagen. Dat verklaart ook de nachtelijke klachten, omdat vele mensen onbewust hun hand licht draaien bij het slapen. Bij de verdere evolutie van het carpaletunnelsyndroom wordt de paresthesie erger, treden altijd op en de pijnen kunnen tot in de arm uitstralen. In een ver gevorderd stadium worden de vingers volledig gevoelloos en atrofiëren de duimspieren, ze gaan als het ware ten onder.

Symptomen in het eerste stadium

Een typisch signaal voor een carpaletunnelsyndroom in een vroeg stadium is het nachtelijk inslapen van de vingers. In het begin volstaat het meestal, de hand te verleggen en te schudden. Als het carpaletunnelsyndroom onbehandeld blijft, nemen de pijnen toe. Meestal zijn deze symptomen begeleid door een getintel aan de handpalm. Een duidelijk teken dat de middelste armzenuw gekneld is, die de binnenkant van de duim, de wijs- en middelvinger en de duimzijdige helft van de ringvinger bedient. Meestal begint de paresthesie in een enkele vinger en breidt zich dan naar de andere vingers uit. In het begin treden deze pijnen slechts na een belasting van de pols op, later duiken ze plotseling op zonder duidelijke reden.

Symptomen in latere stadia

Meer en meer breiden de pijnen zich uit tot in de arm en de schouders. Deze pijnen gaan gepaard met een verslechtering van de tast- en gewaarwordingszin van de vingers. In dit stadium wordt het steeds moeilijker kledingstukken toe te knopen of kleine voorwerpen op te heffen. De onaangename gewaarwordingen in de vingers verdwijnen vlug, deze worden echter volledig gevoelloos. Meer en meer ontstaat een zichtbare deuk aan de duimspier, de duimspieratrofie.

Dit omdat de duimspier, die door de getroffen zenuw geprikkeld wordt, progressief afgebouwd wordt. Door het verdwijnen van spieren wordt de duim in zijn functie sterk beperkt. Daar hij niet meer uitgespreid kan worden, is het voor de betroffene bijvoorbeeld moeilijk, iets ter hand te nemen of een fles rondom vast te nemen. In dit stadium is de zenuw reeds zeer beschadigd. Als eerst nu met een therapie gestart wordt, dan is dikwijls al te laat, want een zenuwbeschadiging kan niet meer ongedaan gemaakt worden. De gevoelloosheid in de handpalm en de verlamming van de duim kunnen de gevolgen zijn.

Symptomen aan beide handen?

 Bij een carpaletunnelsyndroom treden de symptomen in de regel aan beide handen op, meestal is een hand iets vroeger getroffen dan het andere. Tussen een carpaletunnelsyndroom aan een arm en het optreden van de eerste symptomen aan de andere zijde kunnen maanden of ook jaren liggen. Erger en eerder getroffen is in de regel bij rechtshandigen de rechtse, dus de dominante zijde en bij linkshandigen de linkse. Een reden waarom het carpaletunnelsyndroom aan de dominante zijde vlugger optreedt, komt doordat deze meer belast wordt.

Symptomen ernstig nemen en behandelen!

Zoals bij vele andere ziektes geldt ook voor het carpaletunnelsyndroom, dat de evolutie zeer verschillend kan zijn. Bij veel getroffenen vertonen zich jarenlang slechts matige klachten, die door lange klachtvrije intervallen onderbroken zijn. Maar in het bijzonder in zulke gevallen bestaat een groot gevaar. Als namelijk de vroege klachten niet als een carpaletunnelsyndroom onderkend worden, dan gaan zulke getroffenen meestal pas dan naar een arts, als de zenuw al onomkeerbaar beschadigd is.

016-5_CURPAL_ILLU_HAND-BIG_Zeichenflaeche_3.png
empty